Regler

CAmping Regler

Campingområdet er GRATIS og benyttes på eget ansvar og er ikke afspærret, men patruljeres jævnligt.
Asgaard Rock Festival påtager sig intet ansvar for tyveri og hærværk.

Fortelt til campingvogn:
Det er tilladt at bruge én af følgende ting som fortelt til campingvogn:
• Et almindeligt fortelt til campingvogn
• 1 pavillon af letmetal på max 3×3 meter – pavillonen skal sættes fast med stormpløkker.

Gasflasker, gasgrill og koeleskab

OBS! Der er ikke strøm i campingområdet (tlf. lader findes på festivalpladsen).

Hvis der er godkendte installationer i en campingvogn, må dette benyttes, og der må dermed gerne være gaskomfur eller køleskab i en campingvogn. Installationen skal være godkendt inden for de seneste 11 måneder og der skal være et synligt mærkat på selve installationen. Det er tilladt at bruge en gasgrill på brandvejene. Disse skal flyttes tilbage efter brug. Almindelig grill må IKKE benyttes på camping området.
Der må IKKE bruges gas i fortelte, telte og lignende.

Indregistrering

Alle køretøjer og hængere skal være godkendte og indregistrerede. Prøvenummerplader giver ikke adgang.
MAX STØRRELSE: Campingvogn med fortelt: max totallængde på 8 m. inkl. træktøj. Max bredde / dybde på 5,5 m.

Regler for telte

Teltstørrelser må maks være 4×4 m.

Presenninger eller pavilloner af letmetal på max 3×3 meter er tilladt på teltområderne, men kun som oversejl til selve teltene. Det er dermed ikke tilladt at sætte en pavillon op mellem flere telte, da dette optager for meget plads. Presenninger og pavilloner skal være forsvarligt fastgjort med stormpløkker, således at de ikke er til fare for andre.

Åben ild

Åben ild er strengt forbudt. Dette gælder også lys, myggelys, flagermuslygter, grill mv.

Gasflasker og gasflasker med påmonteret blus er strengt forbudt og må ikke forefindes ved teltene.

Det er tilladt at bruge en gasgrill på brandvejene. Disse skal flyttes tilbage efter brug. Almindelig grill må IKKE benyttes på campingområdet

Brandveje

Brandveje/friarealer skal holdes frie og ryddelige og må aldrig blokeres. Telte, barduner m.m. uden for de afmærkede områder er ikke tilladt og fjernes af campingvagten.

Koeretoejer

Biler eller andre køretøjer med motor er ikke tilladt på campingpladsen.

Affald

Affald mellem telte udgør en stor brandfare. Derfor skal området omkring dit telt holdes ryddeligt, og alt affald og brandbart materiale smides i de dertil indrettede sække og affaldscontainere.

Voldsom og truende adfaerd

Voldsom og truende adfærd kan medføre en tur under den kolde hane eller i værste tilfælde, at armbåndet klippes.

Hjælp os og hinanden med at holde ro og orden, så alle kan få en god festival. Vi glæder os til at se jer!

Har du spørgsmål omkring camping på, kan du skrive til denne mail: contact@asgaardrockfestival.dk
Ret til ændringer forbeholdes.