Camping

Bemærk: I 2021 er der KUN mulighed for overnatning i telt. Dvs. INGEN campingvogne, beklager. 

Campingregler

Campingområdet er GRATIS og benyttes på eget ansvar og er ikke afspærret, men patruljeres jævnligt.
Asgaard Rock Festival påtager sig intet ansvar for tyveri og hærværk.

Regler for telte:
Teltstørrelser må maks være 4×4 m.

Presenninger eller pavilloner af letmetal på max 3×3 meter er tilladt på teltområderne, men kun som oversejl til selve teltene. Det er dermed ikke tilladt at sætte en pavillon op mellem flere telte, da dette optager for meget plads. Presenninger og pavilloner skal være forsvarligt fastgjort med stormpløkker, således at de ikke er til fare for andre.

Åben ild
Åben ild er strengt forbudt. Dette gælder også lys, myggelys, flagermuslygter, grill mv.

Gasflasker og gasflasker med påmonteret blus er strengt forbudt og må ikke forefindes ved teltene.

Det er tilladt at bruge en gasgrill på brandvejene. Disse skal flyttes tilbage efter brug. Almindelig grill må IKKE benyttes på campingområdet.

Brandveje
Brandveje/friarealer skal holdes frie og ryddelige og må aldrig blokeres. Telte, barduner m.m. uden for de afmærkede områder er ikke tilladt og fjernes af campingvagten.

Køretøjer
Biler eller andre køretøjer med motor er ikke tilladt på campingpladsen.

Affald
Affald mellem telte udgør en stor brandfare. Derfor skal området omkring dit telt holdes ryddeligt, og alt affald og brandbart materiale smides i de dertil indrettede sække og affaldscontainere.

Voldsom og truende adfærd
Voldsom og truende adfærd kan medføre en tur under den kolde hane eller i værste tilfælde, at armbåndet klippes.

Hjælp os og hinanden med at holde ro og orden, så alle kan få en god festival. Vi glæder os til at se jer!

Har du spørgsmål omkring camping på, kan du skrive til denne mail: contact@asgaardrockfestival.dk
Ret til ændringer forbeholdes.